KADRY/PŁACE    /OFERTA

  • sporządzanie miesięcznych list płac;
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych, kontraktów;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach - PIT-11, PIT-4R;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, zgłaszanie
    i wyrejestrowywanie pracownika w ZUS;

 
  • kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
  • rozwiązywanie problemów z zakresu Prawa Pracy;
  • obsługa dofinansowań PFRON;
  • optymalizacja obciążeń w zakresie ubezpieczeń społecznych.