SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY    /WSPÓŁPRACA

Rozpoczęcie współpracy jest możliwe od początku każdego miesiąca roku kalendarzowego.

Po podpisaniu umowy i ustaleniu zasad współpracy Klient zobowiązany jest do:

 • przygotowania dokumentów księgowych zgodnie z ustaloną procedurą;
 • przekazania ich do biura zgodnie z ustalonymi w umowie terminami, tj. do 7 dnia miesiąca po miesiącu księgowym, poprzez:
 • dostarczenie osobiste do siedziby biura;
 • odbiór przez pracowników biura dokumentów w formie papierowej u Klienta;
 • przeniesienie danych księgowych przez pracowników biura na elektroniczne nośniki danych u Klienta;
 • przesłanie danych do biura drogą elektroniczną.
Klient zobowiązany jest do informowania nas na bieżąco o istotnych wydarzeniach, mogących mieć wpływ na zakres i sposób prowadzenia księgowości oraz na prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych.

Kontakt z organami podatkowymi i ZUS przejmuje nasza kancelaria. Podpisywane jest w tym celu odrębne pełnomocnictwo składane w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS.

 

Na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji przekazujemy Klientowi:

 • wyliczone listy płac;
 • informacje o wysokość składek do ZUS;
 • informacje o wysokości zobowiązań podatkowych;
 • informacje finansowe za poszczególne okresy rozliczeniowe;
 • inne zestawienia sporządzane na życzenie klienta.
Powyższe informacje przekazywane są Klientom osobiście, telefonicznie lub elektronicznie drogą mailową. Forma przekazu ustalana jest na początku współpracy.