USŁUGI DODATKOWE    /OFERTA

 • rejestracja i przekształcanie firm;
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie  zatrudniania pracowników;
 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM;
 • sporządzanie wniosków kredytowych;

 
 • rozliczenie roczne PIT osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • sporządzanie oraz przesyłanie do Ministerstwa Finansów wniosku 
  o interpretację indywidualną;
 • reprezentacja Klienta przy kontrolach z organów podatkowych, ZUS, PIP;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z wierzytelnościami - wezwań do zapłaty, not odsetkowych.