ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ    /WSPÓŁPRACA

Zasady współpracy i odpowiedzialności określa zawarta z Klientem umowa skonstruowana w oparciu o przepisy prawa oraz o zakres zleconych usług przez Klienta.

Wykonywane usługi są objęte tajemnicą służbową w trakcie współpracy i po jej zakończeniu.

Posiadamy wszystkie, przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania usług rachunkowych oraz usług doradztwa podatkowego.

Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz usług doradztwa podatkowego.

 

Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.