DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE    /OFERTA

  • audyt podatkowy;
  • porady doradcy podatkowego;
  • porady radcy prawnego;
  • porady biegłego rewidenta;
  • przygotowywanie umów spółki przez prawnika;

 
  • przygotowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji
    dokonywanych między podmiotami powiązanymi.