KSIĘGOWOŚĆ    /OFERTA

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość);
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych);
 • nadzór głównego księgowego dla przedsiębiorców posiadających własny dział księgowości;
 • opracowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT;

 

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych UE i innych transakcji zagranicznych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.